Bu yıl sempozyum kapsamında 12 temel alanı kapsayacak şekilde Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Temel Matematik, Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Planlama ve Tasarım, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri ile Spor Bilimleri alanlarından bildiri kabul edilmiştir.