SEMPOZYUM AMAÇLARI

Sempozyumun esas amacı, tarihi, kültürü ve birikimi ile Anadolu’nun güzide merkezlerinden biri olan Aksaray’ın coğrafi, tarihi, mimari, sanatsal güzelliklerinin bilim insanların tarafından araştırılarak gün yüzüne çıkarılmasıdır.  Ayrıca 2020 yılında yapılacak olan sempozyum fen, sağlık, spor gibi birçok yeni alanın dahil edilmesiyle Aksaray’ın tüm yönleriyle araştırılmasını sağlayacaktır. Bu temel amaçlara ilaveten alt amaçlar ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Köklü tarihi geçmişine bağlı olarak Aksaray’ın ilmi, dini, sosyal, kültürel, sanatsal tüm değerlerinin bilimsel arka planının oluşturulması,
  • Zengin tarihini gün ışığına çıkarmak için arkeolojik çalışmaların sonuçlarının duyurulması,
  • Önemli bir kültürel motif olan Aksaray’ın rolünün bilimsel ilkelerle belirlenmesi,
  • Tarihte ve günümüzde geçiş güzergahında olması nedeniyle ticari ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilimsel incelemelerin neticelerinin duyurulması,
  • Kapadokya ve Tuz Gölü havzasında yer alması nedeniyle turizm bakımından yapılan faaliyetlerin çıktılarının değerlendirilmesi,
  • Selçuklu döneminin önemli kentlerinden biri olması nedeniyle dönemin bilinmeyen yönlerinin Aksaray üzerinden araştırılmasını sağlamak,
  • Sporda ve sağlıkta ihtisaslaşması nedeniyle Aksaray Üniversitesi’nin öncülüğünde spor ve sağlık alanında yaşanan gelişmelerin bilgilendirilmesinin yapılması,
  • Aksaray’a ait bitki ve hayvan çeşitliliğinin araştırılması,
  • Başta Somuncu Baba ve Cemaleddin Aksarayi gibi şehrin manevi değerlerine ait literatürün derinlemesine araştırılması,
  • Aksaray’ın günümüz sosyo-kültürel yapısı, bu yapının geliştirilmesi, problemleri ve çözüm yolları noktasında ve yeni başlıklar çerçevesinde bilimsel toplantıların alt yapısını oluşturmak.