SEMPOZYUM GEREKÇESİ

Aksaray, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alması, Anadolu’nun ortasında bulunması hasebiyle zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Bu miras binlerce yıllık süre zarfında oluşan ve her geçen gün katlanarak büyüyen bir hazinedir. Hristiyanlık öncesi ve sonrasından Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecine kadar tarih sahnesinde önemli roller alan Aksaray, her dönemde dikkat çeken bir kent olmayı başarmıştır. Özellikle Selçuklu döneminde yıldızı parlayan bölge adeta merkez görevi görmüştür.

Kapadokya bölgesinde yer alması ve Tuz Gölü havzasında bulunması, Aksaray’ın doğal güzelliklerinin şekillenmesinde önemli birer etken olmuştur. Buna bağlı olarak bitki ve hayvan çeşitliliği bakımından zenginleşen Aksaray, özellikle “Allı Turna”ların (Flamingo) uğrak yeri olmuştur. Hem Tuz Gölü hem de Kapadokya bölgesinin önemli birer destinasyon olmasından dolayı turizm potansiyeli her geçen gün artan Aksaray cazibe merkezi haline gelmiştir. Bilhassa Ihlara Vadisi, Güzelyurt, Hasan Dağı, Selime gibi doğal güzelliklerini görmek isteyenler, kültür turizmi kapsamında bölgeyi ziyaret etmektedir. Günümüz teknolojik imkanları, sosyal medya gibi etkenlerle birleşerek turistik bölgelerin tanıtımının yapılmasını daha önemli bir hale getirmiştir. Dünyanın farklı bölgelerinden gezginler ve fotoğrafçılar doğal güzellikleri ve hayvanları görmek adına binlerce kilometre kat etmektedir.

Sadece dışarıdan gelen gezginlere değil içinde yaşadığımız şehrin sakinleri olarak bizlere de Aksaray’ın tanıtımı adına büyük görevler düşmektedir. Bu bağlamda üniversiteler içinde bulundukları şehirlerin tanıtımın sağlanması, tarihi, kültürel, coğrafi, jeolojik, ekonomik yönlerinin araştırılması adına bir lokomotif görevi görmektedir. Özellikle bilimsel art alanın oluşturulmasında birincil derecede sorumlu olan üniversiteler çalıştaylar, sempozyumlar, panel ve söyleşiler ile bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışmaktadır. Aksaray’da yaşayanlar olarak bu görev, şehrin yönetiminden üniversiteye kadar tüm paydaşların ortak yükümlülüğündedir. Aksaray Sempozyumları da şehir adına bir külliyatın oluşmasında büyük önem arz etmektedir.

2019 yılının sonlarında Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle insan yaşamının neredeyse tüm alanları etkilenmiştir. Ekonomiden sağlığa, spordan siyasete birçok alan bu salgının yol açtığı durumdan nasibini almıştır. Bu kapsamda her yıl düzenlenen Aksaray Sempozyumu 2020 yılında online sunum olarak gerçekleştirilecektir. Böylece, teknolojik imkânlarla Aksaray’ın külliyatına olan katkı sağlanmaya devam edecektir.